Y BBC wedi cyfhoeddi newidiadau i ariannu gofal plant parthed y credyd cynhwysol

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y  modd i rieni ar gredyd cynhywysol hawlio cannoedd yn fwy o bunnoedd i ateb costau gofal plant o ddiwedd Mehefin ymlaen,

Bydd y llywodraeth yn caniatáu i rieni ar y budd-dal hwn i hawlio yn ôl £951 ar gyfer costau gofal plant yn achos un plentyn a £1,630 yn achos dau neu fwy o blant – cynnydd o 47%.

Cyhoeddwyd y polisi yn rhan o Gyllideb 2023 ac mae’n gymwys aa hyd a lled Prydain. Gwelwch y stori lawn ar y ddolen ….Ariannu gofal plant parthed y credyd cynhwysol i gynyddu yn ôl  47% o fis Mehefin ymlaen – BBC News