Y Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn gweithio i ddatblygu cynllun cyflenwi i gefnogi cam nesaf gweithredu’r y Strategaeth  Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o 2023 i 2026.

Maen  nhw yn awr yn decrhau ar y cam ymgynghori o’r ddogfen ddrafft ac yn paratoi i gasglu safbwyntiau o’r sector drwyddo draw, yn cynnwys gwirfoddolwyr, y sawl sy’n derbyn gofal a chefnogaeth a’u teuluoedd.

Mae’r dogfennau ymgynghori yn awr yn fyw, a byddant felly hyd ganol nos Mehefin 25 2023.

Rydym angen eich safbwyntiau ar gyfer strategaeth y gweithlu …. | Gofal Cymdeithasol Cymru