Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae adroddiad blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru yn tynnu sylw at effaith barhaus y gweithlu gofal plant a chwrae ar hyd a lled Cymru.

Meddai’r Prif Arolygydd, Gillian Baranski, “Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn adeg eithriadol o anodd i lawer”.

Canmolodd y Prif Arolygydd “sgil a dyfalbarhad anhygoel” y gweithlu gofal plant a chwarae, sy’n gweithio’n ddiflino wrth idddynt wynebu sialensiau a waethygwyd gan y pandemig.

Mae’r adroddiad i’w weld yma.