Astudiaeth Achos: Clwb Plant Amlwch

Cymerwch olwg ar sut y gwnaethom gefnogi Clwb Plant Amlwch i ddod yn SCE a recriwtio ymddiriedolwyr newydd.

“Rydym mewn sefyllfa llawer gwell yn awr nag a oeddem 12 mis yn ôl, a dwi’n gwybod y byddwn, mewn 6-12 mis arall, oherwydd y gefnogaeth gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, yn glwb cryf, â phopeth y byddai arnom eu hangen yn eu lle, i fod yn fusnes cynaliadwy y gall cenedlaethau’r dyfodol yn ein cymuned gael mynediad iddo.”

Gwelwch yr astudiaeth achos lawn yma.

Gallech hefyd gael y gefnogaeth yma drwy ddod yn aelod heddiw!