Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae ceisiadau ar agor i blant 3 a 4 oed sy’n dechrau gofal plant ym mis Ionawr!

Rhaid i leoliadau sy’n darparu gofal plant drwy’r Cynnig Gofal Plant gadarnhau Cytundebau rhieni newydd erbyn wythnos 1af tymor y gwanwyn. Cliciwch ar y ddolen isod i gadarnhau Cytundebau newydd: Mewngofnodi i gyfrif darparwr ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru | LLYW.CYMRU

Am help a chyngor ffoniwch ein llinell gymorth genedlaethol ar 03000 628 628 neu edrychwch ar ein canllawiau ar-lein:

Cymorth i ddarparwyr gyda Chynnig Gofal Plant Cymru | LLYW.CYMRU