Canllawiau 5-munud y Comisiwn Elusennau

P’un a ydych yn ymddiriedolwr profiadol neu’n newydd i’r rôl, mae canllawiau 5-munud y Comisiwn Elusennau’n ffordd gyfleus o’ch helpu i fod yn sicr o’ch cyfrifoldebau, ac yn hyderus eich bod yn gwneud y peth iawn dros eich elusen.

Bwrw golwg yma