Gallwch yn awr enwebu ar gyfer Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024

Enwebwch yn awr ar gyfer ein Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Gofal Plant All-Ysgol 2024 !

A oes Gweithiwr Chwarae sydd wedi mynd yr ail filltir i ddarparu chwarae a gofal rhagorol i blant? A ydych am gydnabod Rheolwr/Pwyllgor sydd wedi gweithio’n galed i gefnogi iechyd meddyliol aelodau o’r staff? A oes clwb Gofal Plant Allysgol sy’n hyrwyddwyr arferion cynhwysol, neu sy’n gwirioneddol eiriol dros hawl plant i chwarae? Gellir cyflwyno enwebiadau gan blant (â goruchwyliaeth oedolyn), rhieni/gofalwyr, Gweithwyr Chwarae, Clybiau, personél awdurdodau lleol neu weithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda phlant. Gallwch gyflwyno enwebiadau ar gyfer unrhyw un, neu bob un, o’r 10 gwahanol wobr a gynhwysir.

Darllenwch am ein henillwyr gwograu diwethaf yma

Ffurflen enwebu