Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn awr ar agor i geisiadau!

Gall rhieni plang 3 i 4 blwydd oed fod yn gymwys i dderbyn cymorth tuag at eu costau gofal plant. Ceir gwybodaeth bellach ar y cynnig yma.  

Canllawiau ar gael 30 awr o ofal plant i blant 3 a 4 blwydd oed