Comisiynydd Plant Cymru: Mater Misol

Bob mis, mae Comisiynydd Plant Cymru am glywed gan blant, athrawon a rhieni ynghylch pwnc arbennig sy’n effeithio ar fywydau plant.

Mae’r arolwg ar fater misol mis Mai ynghylch amser chwarae/egwyl. A yw plant yn mwynhau eu hamser chwarae/egwyl? Beth allai ei wneud yn well? Ac a ydynt o gwbl yn gorfod methu amser chwarae/egwyl?

Mai 2024 – Amser Chwarae/Egwyl – Comisiynydd Plant Cymru  (childcomwales.org.uk)