Rôl AGC yn cefnogi gwelliant

Mae AGC wedi rhannu eu Dataganiad Gwelliant sy’n gosod i lawr eu rôl yn cefnogi gwelliant yn y sectorau a’r gwasanaethau y maent yn eu rheoleiddio a’u harchwilio. 

Hefyd ceir  hyd i sut y maent yn bwriadu ei dreialu yma.

Rol AGC yn cefnogi gwelliant PDF