Yr Addewid Cymraeg

Eisiau cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad ond ddim yn gwybod ble i  ddechrau? 

Beth am gael golwg ar adnodd newydd sbon CWLWM, Yr Addewid Cymraeg. Y mae yno i’ch cynorthwyo chi i wreiddio’r iaith Gymraeg yn eich lleoliad drwy defnyddio camau a syniadau hydrin sydd wedi eu teilwra ar gyfer y sector Gofal Plant. 

I wybod mwy cysylltwch â sianej@clybiauplantcymru.org