Yn cau’n fuan! peidiwch â cholli’r cyfle hwn i gael gwrandawiad – arolwg Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Y Cynnig Gofal Plant i Gymru neu a ydych yn derbyn unrhyw fath arall o gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau deall mwy am y costau sy’n gysylltiedig â rhedeg eich busnes i’w helpu i lywio penderfyniadau a wnânt am y cyfraddau y maent yn eu talu i chi am raglenni a ariennir.

Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau am yr arian yr ydych yn ei wario ar bethau fel staff, rhent, biliau ac ati, a’ch incwm (gan gynnwys o ffioedd ac o raglenni a ariennir fel y Cynnig Gofal Plant i Gymru). Gall cael y dogfennau perthnasol, er enghraifft eich cyfrifon blynyddol diweddaraf neu gyfriflen banc, wrth law fod o gymorth.

Cwblhewch yr arolwg os gwelwch yn dda. https://www.smartsurvey.co.uk/s/OHYSWQ/