Ymgynghoriad: Gofal Plant a Phlant ag anghenion ychwanegol  

📢 Yn galw yr holl Ddarparwyr Clybiau All-Ysgol yng Nghymru! 🌟   

Mae arnom angen eich lleisiau i effeithio’n gadarnhaol ar hygyrchedd gofal plant i blant a phobl ifanc ag anableddau, anghenion ychwanegol a heriau ymddygiadol! 🌈✨   

Ymunwch â ni am Glwb Hwb a fydd yn ein goleuo ar hyn a lle byddwn yn tyrchu’n ddyfnach i’r pwnc pwysig o hygyrchedd cyfartal i wasanathau gofal plant. 🗣💬 Beth am drafod eich profiadau, eich arferion gorau a’ch syniadau ar sicrhau dyfodol disgleiriach i bob plentyn. 🤝🌱   

📅 Dyddiad y Clwb Hwb: 12/09/2023  

Amser y Clwb Hwb: 18:30-19:30  

 Defnyddir eich sylwadau gwerthfawr i lunio adroddiad cynhwysfawr a fydd yn eiriol dros gynwysoldeb a chyfloedd cyfartal i bob plentyn, ac a fydd yn cael ei rannu â’r Senedd. 📋🤗   

Gyda’n gilydd, gadewch i ni baratoi’r ffordd tuag at amgylchedd mwy cynhwysol a chefnogol, lle nad oes yr un  plentyn yn cael ei adael ar ôl! 🌍💫   

🔗 Cofrestrwch ar gyfer y Clwb Hwb yma   

🗓️ Terfyn amser i’r arolwg: 10/09/2023  

🔗 Cymerwch ran yn yr arolwg yma

 Peidiwch â methu’r cyfle hwn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant a phobl ifanc ag anghenion arbennig. Bydd eich cyfraniadau o bwys! 🌸💕