Gofynion Hysbysu o Covid-19

O Ddydd Iau Medi 29 2022 ni fydd yn ofynnol arnoch i adrodd ar achosion unigol o COVID-19 i Arolygiaeth Gofal Cymru.

Fel yn achos clefydau heintus eraill, dim ond yn achos brigiad o COVID-19 y bydd yn ofynnol i chi adrodd. Y diffiniad o frigiad yw dau achos neu fwy.

Ni fydd angen i chi gyflwyno hysbysiad o gau dros dro yn sgil COVID-19 mwyach.

Darllen mwy