Newyddlen Cwlwm: Yr Iaith Gymraeg

Croeso i Gylchlythyr Tymor yr Haf Cwlwm! Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar y Gymraeg a sut mae Cwlwm yn ymgysylltu’n frwd â’r sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae i hybu dysgu Cymraeg. Ochr yn ochr â hyn, fe welwch gyfoeth o wybodaeth ddefnyddiol arall sy’n berthnasol i’r sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae.