Newyddlen tymor yr Hydref Cwlwm: Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol wedi’u Hadnewyddu

Mae’r uchod yn cynnwys gwybodaeth ar y SGC wedi’u Hadnewyddu, ynghyd ag astudiaethau achos. Maent hefyd yn cynnwys y gyfres newydd o adnoddau Plentyndod  Cynnar, Chwarae, Dysgu a Gofal ar gyfer ysgolion a lleoliadau a gwybodaeth ar yr hyfforddiant ‘Cyflwyniad i Ofal Plant’, cwrs 2-ddiwrnod y gallech ei hyrwyddo ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gwiethio yn y sector.  

Darllenwch yma