Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd Medi’r 27ain 2023  

Mae’r Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol yn ddiwrnod i hyrwyddo pwysigrwydd gweithgarwch corfforol ar draws y DU a chodi ymwybyddiaeth o’i bwysigrwydd wrth ein helpu ni i gyd i fyw bywydau iach a gweithgar. 


Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant i gyflogwyr Medi’r 25ain i Hydref 1af 

Mae’r Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant (NIW) yn wythnos sy’n ymroddedig i ddathlu cynhwysiant a gweithredu i greu gweithleoedd cynhwysol. 

 https://www.inclusiveemployers.co.uk/national-inclusion-week/