DARPL: Adnoddau Ymarfer Gwrth-hiliol

Mae Cwlwm yn gweithio’n strategol gyda DARPL (Dysgu Proffesiynol ar Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth) i wreiddio arferion gwrth-hiliol ym meysydd Gofal Plant, y Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae.  

Mae Cwlwm, mewn partneriaeth a DARPRL wedi darparu’r cyrsiau hunan-astudio isod i gyflwyno cysyniadau arferion gwrth-hiliol. Mae dwy gyfres o hyfforddiant, un wedi’i hanelu at Uwch Arweinwyr ac un wedi’i hanelu at Ymarferwyr.  

Gellir dod o hyd i’r modiwlau rhagarweiniol hyn, a mwy o adnoddau hefyd ar wefan DARPL. https://darpl.cymru/  

Cliciwch ar y sesiynau isod a chadwch y ffeiliau i’ch dyfais:  

https://www.cwlwm.org.uk/cy/adnoddau-ymarfer-gwrth-hiliol