Ydych chi wrth eich bodd â’ch gyrfa mewn Gwaith Chwarae?

Yn NCFE rydym yn ceisio arddangos gyrfaoedd sy’n golygu gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a byddai’n wirioneddol dda gennym glywed gan Weithwyr Chwarae am eu taith hyd yn hyn. Os hoffech chi ysbrydoli eraill i ystyried gyrfa mewn Gwaith Chwarae, gofynnwn yn eiddgar ichi rannu trosolwg cryno o’ch profiadau hyd yn  hyn, ac fe wnawn eu cynnwys yn ein herthyglau a’n adoddau i fyfyrwyr. Gellir anfon unrhyw syniadau ataf i’n uniongyrchol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ebost  yma. Byddai unrhyw beth, o ychidig linellau i ychydig o baragraffau, yn wych. Rhowch deitl eich swydd hefyd os gwelwch yn dda, fel y gallwn ychwanegu’ch enw ar y rhestr o gyfranwyr. 

 JanetKing@NCFE.org.uk