Mae AGC am gael eich barn am adroddiadau archwiliadau

Mae AGC am wneud yn sicr bod eu hadroddiadau archiwiIio yn ddefnyddiol ac yn ddarllenadwy. 

Mae AGCC am glywed eich safbwyntiau a’ch profiadau o ddarllen adroddiadau archwilio. Bydd hyn yn help iddynt ddeall a yw eu hadroddiadau’n rhoi gwybodaeth glir a gwerthfawr. 

Cwblhewch ein harolwg os gwelwch yn dda a dwedwch wrthym eich barn am ein hadroddiadau archwilio. Bydd y wybodaeth yma o help i ni wella ein  cynllunio ar gyfer archwiliadau a’n proses adrodd- yn-ôl.  

Ewch i’n tudalen Archwiliad am fwy o wybodaeth ar ein proses archwilio.