Mynnwch wybod mwy am gryfhau eich pwyllgor yn ystod Wythnos Elusennau Cymru

Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf rydym wedi cefnogi 18 o glybiau a gynhelir yn wirfoddol i ddiogelu’n well aelodau eu pwyllgorau y ariannol drwy gofrestru fel Sefydliad Corfforedig Elusennol.  Cofiwch gysylltu os hoffech wybod mwy.  

 Mae Dod yn SCE yn golygu:  

  • Atebolrwydd cyfyngedig 
  • Gwella’ch enw da – bydd yn cael ei reoleiddio gan y  Comisiwn Elusennau  
  • Y bydd yn haws recriwtio aelodau i bwyllgorau  
  • Gostyngiad  mewn ardrethi busnes a gostyngiad treth.  
  • Mynediad at fwy o grantiau. 

“[Ro’n ni’n] poeni wrth feddwl y byddai’n [dod yn SCE] llawer mwy cymhleth nag a oedd, fe wnaethoch chi’r broses gymaint â hynny’n haws.” Clwb Allysgol The Hollies, Rhondda Cynon Taf. 

“Mae’r gefnogaeth a roddwyd gan ein Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant wedi bod yn eithriadol o werthfawr. Hoffem ddiolch i bawb a fu ynglŷn â gwneud i hyn ddigwydd.” Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych 

“Mae’r cyngor yr ydym wedi’i dderbyn wedi bod o safon uchel iawn. Unigolyn hynod wybodus ac â phrofiad health.”  Ysgol Gynradd Arberth, Sir Benfro.