Canllawiau diogelwch tân ar gyfer Safleoedd Bach

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau canllaw i safleoedd bychain. O ddiddordeb arbennig i’r sector gofal plant a gwaith chwarae y mae:  

  • Rhestr Wirio Asesiad  Risg Tân  
  • Canllaw i wneud eich safle anomesttig bach yn ddiogel rhag tân   

Mae’r dogfenneu i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.    

Mwy o wybodaeth