Grant Lleoedd-a-Gynorthwyir i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol

Trwy gefnogaeth y Moondance Foundation, mae modd innni gynnig grantiau Lloedd Gofal Plant a Ariennir i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol sy’n gofrestredig ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae’r ariannu yn awr ar gael o 01/05/2024 i 31/08/2024 i ganiatáu mynediad i blant na fyddent fel arfer yn gallu mynychu’r ddarpariaeth, ac a fyddent yn elwa o gyfleoedd chwarae y tu allan i’r diwrnod ysgol, a fyddai’n gymorth i’w hymgysylltiad cymdeithasol a’u lles meddyliol.

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant am fwy o wybodaeth.