Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Chwarae

Fy nghyngor i o ran yr yrfa hon fyddai i gael hwyl, chwarewch a chwarddwch gyda’r plant. Mae gweithio yn y sector gwaith chwarae’n rhoi boddhad gwirioneddol ac yn codi calon. Cwrdd â Sam Gocher.

 

Mae gennym lawer o gyfleoedd i’r staff presennol a’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa newydd i ennill cymwysterau Gwaith Chwarae.

 

Cofiwch rannu ein hadnodd  Rhowch   Gychwyn ar eich Gyrfa Gwaith Chwarae.  Gallwch gofrestru diddordeb yn ein cymwysterau a gweld y cyrsiau sydd ar gynnig yma.