Cyllid ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Chwarae ar Fehefin 11eg 2024

Beth ydych chi’n ei wneud i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Chwarae ar yr 11eg o Fehefin 2024?

Dowch i weld a ydych chi’n gymwys i gael cyllid drwy Change X i ddatblygu cyfle chwarae o fewn eich cymuned.

Nod y gronfa yw cefnogi cymaint o blant â phosibl i gymryd rhan mewn chwarae ac mae’n agored i geisiadau o chwe gwlad: Denmarc, Mecsico, De Affrica, yr Wcráin, yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig

International Cronfa Gymunedol Diwrnod Rhyngwladol Chwarae (changex.org)

www.chwarae.cymru

Dewch yn Gefnogwr Chwarae Cymru am ddim heddiw