Cynllun Busnes y Comisiwn Elusennau 2024 i 2025 Cyhoeddwyr Mai 24 2024

Blaenoriaeth 1 – Byddwn yn glir ynghylch ein rôl ac yn deg ac yn gymesur yn ein gwaith

Blaenoriaeth 2 – Byddwn yn cefnogi elusennau i wneud pethau’n iawn ond yn cymryd camau cadarn lle gwelwn ddrwgweithredu a niwed

Blaenoriaeth 3 – Byddwn yn siarad ag awdurdod a hygrededd, yn rhydd o ddylanwad eraill

Blaenoriaeth 4 – Byddwn yn croesawu arloesedd technolegol ac yn cryfhau sut rydym yn defnyddio ein data

Blaenoriaeth 5 – Bod yn Gomisiwn Arbenigol fydd ein rôl ni; bydd ein pobl yn cael eu grymuso a’u galluogi i gyflenwi rhagoriaeth mewn rheoleiddio.

Cynllun Busnes y Comisiwn Elusennau 2024 i 2025 – GOV.UK (www.gov.uk)