Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Cynllun Llywodraeth Cymru. Ceisiadau oddi wrth grwpiau o dan arweiniad Cymunedol. Mae grantiau gwerth rhwng £25,000 a £250,000 ar gael.

Cliciwch yma  am wybodaeth bellach.


Morrisons Foundation

Mae’r  Morrisons Foundation yn dy farnu ariannu trwy grantiau i brosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth  cadarnhaol i gymunedau lleol. Mae’r grantiau ar gael yn bennaf i  ariannu’n llawn brosiectau hyd at uchafswm o £25,000

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


Cronfa Gwaddol Cymunedol Casnewydd

Mae’r uchod yn cefnogi grwpiau cymunedol, elusennau lleol a mentrau cymunedol yng Nghasnewydd, De Cymru. Ymhlieth y themâu a gefnogir y mae prosiectau addysg, iechyd a llesiant, pobl ifanc chymunedol

Cliciwch yma am wybodaeth bellach