Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Wrth brysuro tuag at adeg y Clwb Gwyliau Haf, gall ariannu Gwyliau Llwglyd drwy Cash for  Kids helpu os  ydych yn cefnogi plant yn y DU – drwy Helpu Plant sydd ei angen fwyaf.   Gellir gwneud ceisiadau grant ddim ond i gefnogi plant sy’n byw yn y DU, neu elusennau cofrestredig sy‘n helpu plant o’r DU.

Os nad ydych yn sicr p’un a allwch wneud cais ai peidio, gofynnir ichi gysylltu â thîm Cash for Kids ar help@cashforkids.org.uk.

 

Diwrnod Cash for Kids | I Helpu’r plant sydd ei angen fwyaf.

uk.pdf (cashforkids.org.uk)