Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae – Hyfforddiant wedi ei gyllido’n llawn ar gael

Mae hwn yn gwrs rhagarweiniol gwych i Waith Chwarae, gyda chymysgedd da o wybodaeth ymarferol a theori.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad cymhwyster cyn belled â’ch bod dros 16 oed.

Cymhwystra:

  • Hawl i weithio a byw yng Nghymru
  • Yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli mewn lleoliad gofal plant neu chwarae
  • Dros 16 oed
  • Ddim eisoes ar Gwrs a Ariennir gan Lywodraeth Cymru

Isod mae rhestr o’r cyrsiau y mae gennym leoedd wedi’u cyllido’n llawn ar eu cyfer ar hyn o bryd.

11/06/2025 – 09/07/2024 Wrecsam

17/06/2024 – 15/07/2024 Powys (Cyfrwng-Cymraeg)

22/06/2024 – 13/07/2024 Caerffili

28/06/2024 – 12/07/2024 Powys

16/07/2024 – 27/08/2024 Caerffili