Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i wneud cais am Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Ydych chi’n Sefydliad Gwirfoddol neu Gymunedol? Neu un o’r strwythurau llywodraethu canlynol,

  • Elusen gofrestredig
  • Grŵp neu glwb cyfansoddiadol
  • Cwmni buddiant cymunedol (CIC)
  • Menter gymdeithasol
  • Ysgol
  • Corff statudol

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant lleol os hoffech gael cymorth gydag unrhyw geisiadau am arian – rydym yma i helpu

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru | Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (tnlcommunityfund.org.uk)