Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Cronfa Cymunedau Arfordirol Llywodraeth Cymru

Mae’r uchod yn ceisio cefnogi datblygiad economaidd cymunedau arfordirol drwy hyrwyddo tyfiant economaidd a chread swyddi, fel bod pobl yn gallu ymateb yn well i anghenion a chyfleoedd economaidd newidiol yn yr ardal.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch

ccfwales@tnlcommunityfund.org.uk

Cliciwch yma am wiriad cymhwysedd.


Gwobrwyon Weston Charity 2023

Mae’r Garfield Weston Foundation a’i bartner, Pilotlight, yn cynnig gwobrwyon gwerth dros £22,000 i hyd at 22 o elusennau yng Ngogledd Lloegr, Canolbarth Lloegr a Chymru.

Dyddiad cau Ionawr 6ed 2023

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


Cronfa Sir Gaerfyrddin

Gall grwpiau cymunedol lleo9l, elusennau a phrosiectau wneud cais am grantiau o rhwng £500 a £2,000.

Pwy all ymgeisio?

Elusennau, grwpiau a sefydliadau nid-er-elw sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau er lles eu cymuned leol (e.e. clybiau ôl-ysgol, grwpiau ffermwyr ifanc, clybiau cinio, caffis cof, gwasanaethau cyfeillachu a.y.b.)

Dyddiad cau Ionawr 30ain 2023.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.