Cyfleoedd Ariannu

Clwb Brecwast Greggs

 diddordeb mewn sefydlu Clwb Brecwast? Gall Greggs helpu gyda’r ariannu.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


BBC Plant mewn Angen

Mae ein rhaglen Grantiau Bychain yn agored i elusennau ac i sefydliadau nid-er-elw sy’n gwneud cais am unrhyw swm hyd at, ac yn cynnwys, £10,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd.

Yn agor yn ystod Hydref 2022

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Sefydliad Elusennol y Seiri Rhyddion

Mae ein rhaglen ar gyfleodd i’r Blynyddoed Ifanc yn ag ore di elusennau  sy’n helpu plant, a phobl ifanc o dan anfantais hyd at 25 mlwydd oed, i oresgyn y rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu er mwyn cael y dechrau gorau bosibl mewn bywyd.

Mae’r grantiau bychain ar gyfer elusennau ag incwm blynyddol o rhwng £25,000 a £500,000. Mae’r grantiau hyn  heb gyfyngiad.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.