Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Yr Ymddiriedolaeth Deganau  – Toy Trust 

Mae Toy Trust yn rhoi grantiau o hyd at £5,000 i elusennau bychain yn y DU sy’n cefnogi plant o dan anfantais sy’n iau na 13 blwydd oed.

Am wybodaeth bellach cliciwch  yma.


Ymddiriedolaeth Lady Allen of Hurtwoood

Mae Ymddiriedolaeth Lady Allen yn cynnig grantiau o tua £1,000 i brosiectau sy’n annog a hyrwyddo lles ac addysg plant ifanc a’u teuluoedd.

Am wybodaeth bellach cliciwch   yma.