Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Nisa’n Gwneud Gwahaniaeth yn Lleol

Mae’r elusen hon yn helpu’r sio[au gyflawni hyn drwy roi cyfle iddynt enwebu elusennau neu achosion da sy’n lleol iddyn nhw i dderbyn rhodd ariannol benodol oddi wrth Nisa. Gall y rhoddion fod yn lleol i dimau chwaraeon lleol, hosbisau neu un o’r nifer fawr o elusennau sydd ar waith yn y DU.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach.


Grantiau Stronger Starts Gogledd Cymru

Edrychwch i wybod mwy am Grantiau Stronger  Starts yng Ngogledd Cymru

Ebostiwch i archebu luisa.citra@groundworknorthwales.org.uk