Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Beth am fanteisio ar y nosweithiau goleuach a’r diwrnodau cynhesach a chynllunio rhai digwyddiadau gyda’r plant:

  • Gwersylla gyda thân gwersyll
  • Trosgwsg
  • Noson llawn hwyl, gemau aheriau
  • Gwerthu crefft y mae’r plant wedi’i wneud
  • Raffl, rhowch docynnau i’r plant fynd adref gyda nhw i’w gwerthu

Gwnewch gysylltiadau gyda’ch Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol lleol yn eich archfarchnadoedd lleol a gweld sut y gallent eich cefnogi gydag adnoddau neu godi arian, gallech hyd yn oed drefnu gweithgaredd  pacio- bag.