Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Mae Cashback Cymunedol SPAR 100k yn dod yn ôl – Gallwch ymgeisio tan Fai’r 22ain. 

Mae Cashback Cymunedol  SPAR yn ôl am y drydedd flwyddyn yn olynol.

O ganlyniad i lwyddiant rhyfeddol cynllun Cashback Cymunedol £100,00 y llynedd, mae SPAR yn lansio ei drydydd cynllun Cashback Cymunedol £100,000 a fydd yn rhoi grantiau amrywiol i sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol ac elusennau. 

Cashback Cymunedol | Positifrwydd Lleol | SPAR