Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl i ddod yn fuan – Mai’r 13eg – 19eg.

Rydym am i’r sgwrs ar iechyd meddyliol symud yn ei blaen yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hon.

Mae gwybodaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o faterion iechyd meddwl cyffredin fel gorbryder ac iselder wedi symud i gyfeiriad cadarnhaol dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae hyn wedi helpu llawer o bobl.

Mae 93% ohonom sy’n byw gyda salwch meddwl yn meddwl nad oes digon o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i gael ein heffeithio’n ddifrifol gan salwch meddwl.

Dyna pam, ar gyfer yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ein bod yn symud y sgwrs ymlaen i gynnwys pawb sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl, a thynnu sylw at yr hyn sydd angen ei newid.

Mae’n bryd i ni gael pethau i symud ymlaen. Mwy o ymwybyddiaeth o gyflyrau fel sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn, OCD, anhwylderau personoliaeth, seicosis a daduniad.