Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd i gael eicham ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  

__________________________  

Grantiau Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis  

Mae grantiau o £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

__________________________ 

BBC Plant mewn Angen- Costau Prosiect 

Mae Costau Prosiect yn cefnogi amcanion a chyflenwad darn penodol o waith. Bydd cyfyngiad o ran amser ar y gwaith hwn, a bydd yn seiliedig ar set benodol o weithgareddau.   

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.  

_____________________________ 

Elusen Stadiwm y Mileniwm 

Mae’r Ymddiriedolaeth hon yn cefnogi prosiectau Celfyddydol, Cymunedol, prosiectau Chwaraeon ac Amgylcheddol. 

Mae’r rownd Grantiau Lleol (£2500) yn agored i geisiadau a bydd yn cau ar Fawrth 1af 2023. 

Cliciwch  yma am fwy o wybodaeth.