Dathliadau Hanukkah Dydd Iau Rhagfyr 7fed

Hanukkah yw’r ŵyl Iddewig, Gŵyl y Goleuni. Ystyr ‘Hanukkah’ yn yr Hebraeg yw ‘Cysegriad’. Y mae’n dathlu gwyrth a ddigwyddodd yn Jerwsalem dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Cliciwch ar y dolenni at wefannau isod am wybodaeth bellach a syniadau ar sut i ddathlu yn eich lleoliad chi.

Beth yw Hanukkah? – BBC Bitesize

Hanukkah – Sut mae  Hanukkah yn cael ei dathlu? – Teaching Wiki (twinkl.co.uk)