Cwrs Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg. 25/01/24-28/03/24

Mae hwn yn ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, gwaith ieuenctid, ysgol y goedwig neu gefnogi dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae.

Ar-lein – 9 sesiwn – Nosweithiau Iau 18:30-20:30 gan ddechrau ar Ionawr 25ain 2024.

Meini Prawf Cymhwysedd – Rhaid bod â thystiolaeth o ardystiad Lefel 3 mewn Gofal Plant.
Ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ionawr 25ain – Mawrth 28ain 2024

Cliciwch ar y ddolen i ddechrau ymrestru ar y cwrs yma.  Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg. 25/01/2024-28/03/2024 – Clybiau Plant Cymru (CY)