Ydych chi wedi adnewyddu eich aelodaeth am 2024-2025?

Bydd eich aelodaeth yn dod i ben ar 31/03/2024.

Diolch i rodd hael gan Moondance Foundation, mae eich aelodaeth wedi’i chyllido’n llawn ar gyfer  2024-2025.

Golyga  hyn mae’r cyfan y bydd angen i chi ei wneud i roi eich aelodaeth ar waith yw dilyn y 3 cham isod.

Cam 1: Mewngofnodwch i’ch porth gan ddefnyddio’ch manylion adnabod presennol; os ydych yn ansicr o’ch manylion mewngofnodi cysylltwch yma.

Cam 2: Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r porth, ewch i’ch hafan i weld a yw manylion eich clwb yn gyfamserol.

Cam 3: Gwnewch unrhyw newidiadau i fanylion eich clwb.

Bydd eich tystysgrif yn cael ei hanfon i’r cyfeiriad ebost y byddwch yn ei roi i ni o fewn 3 diwrnod gwaith.

 

A chofiwch  gysylltu â ni  yn syth os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch adnewyddu eich aelodaeth. Rydym yma o hyd i’ch helpu.