Gwybodaeth i leoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae i’ch cefnogi gyda chodiadau ariannol

Ydych chi wedi gweld codiadau yng nghost rhedeg eich busnes gofal plant?  

Ydych c hi’n teimlo bod angen ichi edrych ar fanylion i gael eglurder cyllidol? 

Rydym yma i helpu gyda   

  • Systemau Ariannol  
  • Rhagolygon Ariannol   
  • Deall eich incwm a gwariant drwy ein Gwiriad Iechyd Busnes. 

 Cwblhewch yr Asesiad Gofal Plant All-Ysgol (AGPA) drwy eich  Porth Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a bydd eich Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant mewn cysylltiad â chi i’ch cefnogi. 

Argyfwng costau byw: gwybodaeth i leoliadau gofal plant a gwaith chwarae [HTML] LLYW.CYMRU  

 AGPA ar y Porth – Saesneg 2023.mp4 – Google Drive