Gwybod pa gymwysterau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio ag AGC

25/04/2023 | Ar-Lein | 18:30-19:30

Ydych chi’n gwybod faint o staff cymwysedig sydd eu hangen arnoch i ateb Safonau Gofynnol Cenedlaethol AGC? Oes gennych gefnogaeth i ateb y gofyniad hwn? Efallai fod gennych ambell gwestiwn am yr hyfforddiant Gwaith Chwarae a gynigiwn, neu efallai yr hoffech ymrestru ar gwrs?

Archebwch le yn y Clwb Hwb anffurfiol yma i ofyn cwestiynau a chael gwybod mwy.