Newyddlen Dysgwr & Chyflogwr

Croeso i newyddlen dysgwr a chyflogwr gyntaf Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Gobeithio y gallwn eich cadw’n gyfamserol ynghylch newidiadau yn ogystal â darparu gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi; p’un a ydych yn ddysgwr neu’n cefnogi cyflogai wrth iddo symud ymlaen drwy eu cymhwyster. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth, yna cofiwch roi gwybod i ni drwy ddefnyddio’r manylion cysylltu isod.

Newyddlen Dysgwr & Chyflogwr

029 2074 1000 | training@clybiauplantcymru.org