Gweminar Treth a chadw cyfrifon i leoliadau Canol a Gorllewin Cymru

Bydd y weminar hon yn rhoi gwybodaeth i gynorthwyo ynghylch lwfansau personol a chyfalafol, cyfrifiadau treth ac YG, a hunanasesu. Mae hwn yn weithdy ymarferol a fydd yn gwneud ichi deimlo’n hyderus a deall y rhesymau pam fod bod yn ymwybodol o dreth a chadw cyfrifon da yn arferion hanfodol a chadarn.

Bwciwch yma