Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Mae gennym nifer o gyrsiau Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae ar y gweill, a mwy yn cael eu trefnu.

Mae gennym dri chwrs ar hyn o bryd ar y gweill ac ar gael i ddysgwyr sydd eisoes â Lefel 3 mewn Gofal Plant, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar wybodaeth sydd yn amlwg gennych eisoes, ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau Gwaith Chwarae.

Cymhwystra:

  • Bod gennych yr hawl i weithio a byw yng Nghymru
  • Eich bod wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae
  • Dros 18 mlwydd oed
  • Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

08/04/2024- 17/06/2024. 18:30-20:30

18/04/2024-20/06/2024. 18:30-20:30

30/04/2024 – 25/06/2024 18:30-20:30

Os nad oes un o’r rhain yn addas does ond angen ichi gadw llygad ar ein gwefan am fwy o ddyddiadau ac amserau, neu gwblhau ein ffurflen mynegi diddordeb, ac fe wnawn eich hysbysu pan ychwanegir cyrsiau newydd.

Mynegiant o Ddiddordeb