Cystadleuaeth Masgot

Mae’n amser cystadleuaeth!!!  Beth am enill bocs chwarae llawn hwyl i’ch clwb. 

Allwch chi ein helpu ni i ddylunio masgot newydd i Clybiau Plant Cymru Kids Clubs? 

Beth am fod yn greadigol!! Defnyddiwch ein siapiau a’n lliwiau, a’ch dychymyg chi i greu cymeriad fel masgot i ni.  Peidiwch ag anghofio meddwl am enw! 

 Uwchlwyddwch eich cesiadau i’r ddolen yma:  https://forms.gle/uspS2sHvVgwmzqTFA

Rhaid cyflwyno pob cais erbyn Dydd Llun Ebrill 8fed 2024. 

 Cyhoeddir yr enillydd Ddydd Llun Mai’r 13eg 2024.