Canlyniadau Arolwg Bodlonrwydd Aelodau 2023

Mae’n bleser mawr gan  Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs rannu â chi ganlyniadau’r Arolwg Aelodau a gynhaliwyd rhwng Chwefror ac Ebrill 2024, lle gwnaethom ofyn i aelodau Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i ystyried y gefnogaeth a dderbyniwyd dros y flwyddyn ddiwethaf (2023/24)

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad llawn

Ydych chi wedi adnewyddu’ch aelodaeth ar gyfer 2024/25?

Cysylltwch â  i ni gallwch eich helpu i ymaelodi, a’r gost wedi ei hariannu’n llawn. membership@clybiauplantcymru.org