Mae angen Darparydd Clwb Gofal Plant All-Ysgol yn Sir Fynwy

Mae Ysgol Gynradd Durand, Caldicot yn chwilio am gwmni i redeg Darpariaeth Gofal Plant Ol-Ysgol ar safle eu hysgol. A oes gennych beth sydd ei angen?

-A hoffech chi redeg eich busnes eich hun?
-Ydych chi’n credu’n angerddol bod pob plentyn yn haeddu’r dechrau gorau mewn bywyd?
-Ydych chi’n ymroddedig i ddarparu Gofal Plant y tu allan i oriau ysgol?
-Ydych chi’n ymroddedig i sicrhau bod plant yn cael darpariaeth o ansawdd uchel?
-Ydych chi wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru neu’n fodlon gweithio tuag at hyn?

Os felly, cysylltwch:

Mr Anthony Moses, Dirpwy Pennaeth:

Mosesa10@monmouthshireschools.wales

Ysgol Gynradd Durand:

01291422296

Dur.primary@monmouthshireschools.wales