Ariannu Cynaliadwyedd Moondance

Mae gennym bot bychan o ariannu cynaliadwyedd ar gael.

Gall clybiau wneud cais am grant o £1,500 i gynorthwyo cynaliadwyedd clybiau gofal plant allysgol  i blant 3 – 14 blwydd oed, sydd o ansawdd ac yn fforddiadwy.

Os hoffech wneud cais, anfonwch ebost i info@clybiauplantcymru.org os gwelwch yn dda.